Snežiť už nikdy nebude

Poľsko, Nemecko, 2020, 116 min.


Réžia: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
Scenár: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
Kamera: Michał Englert 

 

 


Hrajú:
Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Krzysztof Czeczot a ďalší.

 


Príbeh Poľská režisérka Małgorzata Szumowska vytvorila už niekoľkokrát film v spolupráci
so scenáristom Michałom Englertom, Snežiť už nikdy nebude, ktorý viac ako rok po
premiére vstupuje do českých kín a je zároveň tohtoročným poľským kandidátom na
Oscara. Rozpráva o východoeurópskom migrantovi, ktorý vstúpi do životov poľských
zbohatlíkov a navždy ich obráti hore nohami. Tento záhadný muž totiž nie je taký
obyčajný, ako sa na prvý pohľad môže zdať...


Protagonistom filmu Snežiť už nikdy nebude je Zhenia, ukrajinský prisťahovalec,
ktorý sa živí ako masér zámožných obyvateľov varšavského predmestia. V tejto
úlohe exceluje herec Alec Utgoff, známy predovšetkým ako Alexei zo seriálu
Stranger Things. A práve s hrdinkou tohto seriálu, Eleven, má Zhenia veľa
spoločného. Pochádza totiž z Pripjati a Černobyľská havária v roku 1970 v ňom
spolu s traumatizujúcimi spomienkami na umierajúcu matku zanechala aj zvláštne
schopnosti. A vďaka nim sa z neho stáva niečo viac, než obyčajný masér.
Túto otázku si iste položí aj sám divák, žiadneho skutočného vysvetlenia sa ale
nedočká. Zheniove schopnosti zostávajú záhadou, ktorá nie je nijako objasnená, čo
umocňuje nádych tajomna prestupujúci celým filmom. V neustálom napätí diváka
udržuje aj kamera, ktorej statické zábery a pomalé prechody vyvolávajú pocit, že sa
každú chvíľu niečo škaredo pokazí. Súčasne vytvára znepokojivo plíživé tempo
filmu.


Prostredie, v ktorom sa Snežiť už nikdy nebude odohráva, predstavuje jeden z
najsilnejších prvkov filmu. S pochmúrnou atmosférou ide ruka v ruke aj prostredí
panelových domov, Zheniovo bydlisko. Voči nim vizuálne priamo kontrastujú
moderné domácnosti jeho klientov. Tí bývajú v radoch rodinných domov, ktoré by
jeden druhému ako z oka vypadli. Predsa len spolu ale majú tieto miesta niečo
spoločné. Hoci navonok môžu pôsobiť uniformovane, za každými dverami sa skrýva
individuálny životný príbeh. A práve do nich sa Zheniovi naskytne výnimočná
možnosť nahliadnuť.

 


Zhenia dokáže vďaka svojim schopnostiam uľaviť svojim klientom ako fyzicky, ale aj
psychicky, a to akousi hypnózou. Úľava ale nie je jediné, čo u nich nastáva, zdá sa,
že pre každého z nich sa Zhenia stane aj objektom túžby. Nechýbajú početné
sugestívne zábery na jeho holé ruky, v práve ktorých tkvie jeho výnimočnosť. Ako
snáď všetko v tomto filme však zostáva na divákovej interpretácii. Možno nejde ani
tak o túžbu sexuálnu, ako hľadanie spásy a útechy, ktorú im môže poskytnúť jedine
on, takmer až v metafyzickom zmysle.

Zo Zhenii navyše vyžaruje hlboký vnútornýpokoj a vyrovnanosť, ktorý obyvatelia varšavského predmestia zjavne postrádajú. Vyobrazenie niektorých jeho občanov miestami spadá až do akéhosi meštianskeho stereotypu, a hoci sa o nich v mnohom dozvedáme viac než o Zheniovi samotnom,ich charakteristika miestami pôsobí oproti záhadnému protagonistovi až ploche a
karikatúrne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© FK Naoko