Režiséri

 

Ich mená divákom zväčša nič nehovoria. Ich tváre sa neobjavujú na plagátoch. Napriek tomu sú to práve oni, od koho závisí či sa na film vôbec bude dať pozerať. Preto tento mesiac vzdávame hold okrem iných, týmto statočným. Klapka! Akcia!

 

 

 

 

Kirill Serebrennikov

Kirill Serebrennikov (1969, Rostov na Donu, SSSR) se při studiu fyziky na univerzitě v Rostově na...

László Nemes

László Nemes je sice rodákem z Budapešti, ale začátky jeho vášně pro film spadají do období...

Paprika Steen

Jejími rodiči jsou hudebník a skladatel Niels Jorgen Steen a herečka Avi Sagild. Ještě jako ...

Radu Jude

Radu Jude vystudoval v roce 2003 filmovou režii na Univerzitě médií v Bukurešti. Jako asistent...

Gabriela Pichler

Gabriela Pichlerová, jejíž otec je Rakušan a matka pochází z Bosny, zanechala své práce...

Lars von Trier

Lars von Trier vyrastal v rodine ľavicových liberálov. Voľnosť, ktorú mu rodičia dávali spôsobila, že

 

 

 

 

 

 

© FK Naoko